Privacyverklaring

Privacyverklaring

Circulock is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen u hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaand mailadres:
info@circulock.com

Privacybeleid Circulock
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 
Dat betekend dat wij:
– Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
– Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
– Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Circulock verwerkt jouw persoonsgegevens doorat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld als je een bestelling plaatst; 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Circulock gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Verstrekking aan derden
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.
In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Winkelwagen